Als de verdediging bij een voetbalwedstrijd niet goed loopt zal het moeilijk worden de wedstrijd te winnen, ongeacht hoe goed de spits die wedstrijd speelt. Als deze twee partijen op elkaar afgestemd zijn zal het echter onmogelijk worden voor de tegenpartij om er langs te komen. Binnen een organisatie werkt dit precies hetzelfde. Het kan echter een lastige taak zijn om alle spelers in sync te laten spelen. Hoe pak je dit dan aan? Een ERP systeem biedt hiervoor een uitkomst.

Wat is een ERP systeem?

Vroeger konden afdelingen gemakkelijk afzonderlijk van elkaar opereren, maar die tijd is tegenwoordig wel voorbij. Nu hebben organisaties te maken met zoveel data en processen, waardoor de afdelingen nauw met elkaar betrokken zijn. Met een ERP systeem krijg je grip op deze bedrijfsprocessen.

De afkorting ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP systeem helpt organisaties met het automatiseren en verbinden van bedrijfsprocessen. Alle gegevens van verschillende afdelingen binnen de organisatie worden opgeslagen in een centrale database, waardoor ze voor iedere werknemer altijd toegankelijk zijn. Door het automatiseren van bedrijfsprocessen stijgt de productiviteit binnen een organisatie. Zo hoeft er bijvoorbeeld geen tijd meer gestoken worden in het overnemen van gegevens uit een doorgemaild excel-bestand, wat een tijdrovende klus kan zijn. Als alle afdelingen binnen dezelfde software werken, is alle data toegankelijk voor iedereen. Zo hoeven er geen gegevens meer doorgemaild en overgetikt worden.

De voordelen van een ERP systeem

De registratie van actuele gegevens wordt real time bijgewerkt

Met een ERP systeem staan alle gegevens tussen afdelingen niet los van elkaar, maar zijn ze verbonden met elkaar. Dit geldt ook voor real time gegevens. Als er bijvoorbeeld een product wordt verkocht heeft dit gegeven ook invloed op de omzet, voorraadgegevens, inkoop en zo verder. Het systeem is geautomatiseerd en past dit overal zelf aan.

Overzicht van alle processen, middelen, resources en andere gegevens.

Naast het automatiseren van gegevens en het nauw samenwerken van afdelingen zorgt een ERP systeem ook voor een duidelijk overzicht van alle gegevens binnen een organisatie, omdat alles wordt opgeslagen binnen dezelfde organisatie.

Het hebben van een centrale database is veiliger voor de organisatie.

Omdat alle gegevens op één plek binnen de organisatie opgeslagen worden, hoeven deze ook maar op één plek beschermd te worden. Anders zouden de gegevens per afdeling beveiligd moeten worden, wat meer tijd en geld kost. Daarnaast is dan de kans op een inbreuk groter.