Expertise

IT-regiemanagement

De groeiende complexiteit van het ecosysteem van IT-leveranciers en IT-diensten stelt in toenemende mate meer eisen aan het besturen en regisseren van de levering hiervan.
Peter van Jaarsveld

IT-regisseur

Neem contact op

Behoud de regie over al jouw IT-leveranciers en -oplossingen

Creëer één plek voor alle IT-vraagstukken uit de business

Vertrouw op excellent IT-regiemanagement door ervaren specialisten

Overzie en beheer al jouw IT-leveranciers en -oplossingen

De tijd dat je IT-diensten bij één partij afneemt, ligt ver achter ons. In vrijwel iedere organisatie groeit het aantal IT-diensten én -leveranciers dan ook continu. Het kan daardoor uitdagend zijn om overzicht te houden en om alle diensten en leveranciers efficiënt aan te sturen. IT-regiemanagement helpt je om de regie te houden over alle oplossingen en jouw leveranciersnetwerk minder complex te maken.

Grip op verschillende leveranciers

De grote diversiteit aan IT-oplossingen en -leveranciers vraagt om secuur beheer. Dat is waar IT-regiemanagement om gaat: het effectief en efficiënt aansturen van jouw verzameling IT-leveranciers en -diensten. IT-regiemanagement is cruciaal voor het slagen van service-integratie.

Controle over technische en menselijke kant

Met IT-regiemanagement van Ctac krijg je meer controle over de technische kant. Denk aan systeem- en procesintegraties, maar ook aan het op elkaar afstemmen van servicelevels over de bedrijfsprocessen heen. En als de techniek en de processen op het gewenste niveau zijn, is er nog de menselijke kant. Een effectieve en efficiënte IT-dienstverlening komt immers pas tot stand als de betrokken leveranciers elkaar weten te vinden en dezelfde doelen nastreven.

Voordelen van goede IT-regie

Een goede regie over het geheel van leveranciers en diensten, begint bij het creëren van één plek in de organisatie waar de business alle IT-vraagstukken kan neerleggen. Alsof er maar één IT-leverancier is.  Zo vragen IT-vraagstukken minder tijd, waardoor medewerkers zich sneller kunnen concentreren op hun kerntaken. De regie-organisatie stuurt op haar beurt de IT-leveranciers aan.

Benieuwd wat IT-regiemanagement voor jouw organisatie kan betekenen?

IT-regiemanagement van Ctac voorkomt dat jouw organisatie verdrinkt in een oceaan van leveranciers en oplossingen.

pos-erp-sap-xv-retail-kassa-afrekenen-it-ctac