Expertise

Change

Verandering. Dat is niet altijd makkelijk, en soms best spannend. Dus, hoe ga je daar goed mee om? Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?
Aart van der Wilt

SAP project adviseur

Neem contact op

Changemanagement

Wij benaderen elke verandering vanuit een integraal perspectief. Dat wil zeggen: we kijken niet alleen naar een technologische oplossing, maar ook naar de impact van de verandering op de organisatie. Een applicatie is immers maar een onderdeel van de verandering. Kortom, wij kijken naar alle aspecten van change en zorgen voor een soepele transitie.

Waarom changemanagement?

Misschien start je binnenkort met de implementatie van een nieuw ERP-systeem of gaat de HR-afdeling met een nieuwe tool werken. Die verandering zorgt ervoor dat je bedrijf groeit en innoveert. Maar deze verandering heeft ook effect op andere afdelingen en processen, het zogenoemde ripple effect. Denk maar aan de IT-afdeling die ervoor moet zorgen dat de nieuwe tool naadloos communiceert met andere systemen, of de financiële administratie die wellicht met budgetverschuivingen te maken krijgen. Het is bij elke verandering dus belangrijk om naar de gehele keten te kijken en aandacht te besteden aan hoe de verandering de gebruikers beïnvloedt.

Een gestructureerd raamwerk

Wil je verandering goed doorvoeren, is het belangrijk om je doelstellingen te bepalen. Maar ook om te begrijpen wat de omvang van de verandering is. Om het veranderproces in goede banen te leiden, maken wij gebruik van een integrale methodiek. Hierin zijn drie aspecten opgenomen die bij elke verandering in meer of minder mate relevant zijn, afhankelijk van de doelstellingen en omvang van de verandering:

  • People: het begeleiden van individuele medewerkers in de verandering. Dit doen we met o.a. trainingen en duidelijke communicatie.
  • Process: Elke succesvolle verandering vraagt een andere werkwijze in de organisatie. Nieuwe bedrijfsprocessen moeten de organisatie efficiënter en effectiever maken.
  • Platform: Nieuwe bedrijfsprocessen en een nieuwe werkwijze worden niet alleen ondersteund, maar vaak ook gestuurd door IT applicaties. Hierbij dienen de IT kosten in verhouding te staan tot het belang van IT in de bedrijfsvoering.

Door het project vanuit deze 3 P’s te benaderen, zorg je ervoor dat de betrokkenheid van mensen in de verandering centraal staat. Dat doen we door meer awareness en de noodzaak van de verandering uit te leggen, gevolgd door het wekken van desire om de verandering te omarmen. Vervolgens zorgen we o.a. door trainingen voor meer knowledge, waardoor iedereen de nieuwe werkwijze begrijpt. Daarmee creëer je de ability om de verandering effectief door te voeren. Tot slot wordt reinforce toegepast om de acceptatie en naleving van de verandering te waarborgen.