Dataverzamelingen kunnen voor bedrijven en organisaties een ware goudmijn zijn. Maar daar zijn ze niet altijd van doordrongen. Hoe zet je data in voor betere bedrijfsprocessen? En wanneer heeft data de juiste kwaliteit? Dát zijn actuele vraagstukken waar bedrijven en organisaties mee worstelen. De oplossing? Passend datamanagement.

Data is overal. Letterlijk en figuurlijk. Hoewel het vandaag de dag belangrijker dan ooit is, is data niet iets van de laatste tijd. Decennia geleden startten verschillende markten al met het verzamelen van data. En hoewel het realiseren van een dataverzameling ingewikkeld klinkt, valt dat in de praktijk juist reuze mee. Je laatste PowerPoint-presentatie behoort bijvoorbeeld al tot relevante data.

Foute beslissen en verstoorde bedrijfsprocessen

Een goede dataverzameling begint met toegang hebben tot de juiste data. Als bedrijven die toegang niet op orde hebben, kan dit negatieve gevolgen hebben. Ze missen in dat geval overzicht, waardoor ze foute beslissingen nemen. Dat verstoort niet alleen de bedrijfsprocessen, maar kost ook nog eens erg veel geld. Met goed datamanagement kunnen bedrijven dergelijke problemen voorkomen. Daarmee stippelen ze een professioneel databeleid uit, maken ze duidelijke afspraken over dataverantwoordelijkheden en verbeteren ze uiteindelijk de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun data.

Datamanagement is maatwerk

Voor goed datamanagement is niet één aanpak. Het is maatwerk want iedere organisatie is anders. Zo had groothandel Edco een aparte afdeling voor datamanagement nodig, omdat het bedrijf veel content maakt. Bijvoorbeeld foto’s, online productinformatie en handleidingen voor producten. Edco biedt deze producten nu aan via platforms die allemaal verschillende eisen hanteren. Daardoor verschilt deze data ook per verkooppunt.

Het realiseren van goed datamanagement kan voor organisaties aanvoelen als een traject van lange adem. Klein beginnen helpt bij het verminderen van dat zware gevoel. Zo is het goed om als eerste af te wegen welke kleine aanpassingen het grootste effect hebben. Vervolgens kun je weer een nieuwe stap voorwaarts zetten, waardoor je snel resultaat zult zien én datamanagement niet als een enorme, onmogelijke klus aanvoelt.

Data samenvoegen leidt tot juiste resultaten

Om met goed datamanagement de juiste resultaten te boeken, voegen bedrijven hun data van de verschillende bedrijfsafdelingen tegenwoordig samen. Zo heeft iedereen toegang tot alle informatie. Op basis van dit totaalplaatje kunnen afdelingen vervolgens de strategie bepalen. Ook diverse tools kunnen helpen bij het samenvoegen van data in één overzichtelijk beeld. Kanttekening: hoewel de tools zeker waardevol kunnen zijn, blijft het maken van keuzes op basis van data mensenwerk.

Tot slot is het goed als bedrijven zich bewust zijn van het feit dat goed datamanagement invloed heeft op de hele organisatie. En dan met name op de werkvloer. Werknemers zien die invloed niet altijd omdat datamanagement niet tastbaar is. Als organisaties hun datakwaliteit willen verbeteren, is het op de werkvloer onduidelijk wat dat precies betekent. Tegelijkertijd is dat juist dé plek waar data verzameld wordt voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan data over voorraden en orders, die relevant is voor een creëren van een efficiënter werkproces. Zo leidt goed datamanagement dus écht tot betere bedrijfsprocessen. En dat is voor iedereen ontzettend waardevol.

Wil je meer waarde halen uit jouw data?

Wij helpen je graag met het opzetten van een goede datamanagementaanpak.

Neem contact op met onze expert Danny Pieters