Het dividendbeleid van Ctac is in principe gericht op het uitkeren van 30 tot 40 procent van de nettowinst aan de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders zal de mogelijkheid worden geboden het dividend te ontvangen in cash of aandelen, waarbij aan aandeelhouders die geen voorkeur in de keuzeperiode kenbaar maken een dividend in aandelen zal worden uitgekeerd. Met het oog op het financieren van toekomstige groei is het mogelijk dat Ctac van dit beleid afwijkt.