In het kader van hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht zijn de volgende meldingen opgenomen in het register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten per 22 maart 2024.

Datum melding Meldingsplichtige Belang
30 maart 2021 P.C. van Leeuwen 5,16%
11 mei 2021 Value8 N.V. 27,76%
13 juli 2021 J.P. Visser 14,99%
16 juli 2021 MI Chelverton European Select Fund 3,26%
1 juni 2022 H.P.W.P.T.M. van Groenendael 2,94%
22 maart 2024 Nedvest Capital Management B.V. 10,01%