Het vinden van waardevolle data voor je organisatie kan een uitdaging zijn. Deze gegevens kunnen verspreid zijn over verschillende applicaties die je organisatie gebruikt, evenals externe databronnen. Hoe kun je al deze data samenbrengen en een overzichtelijk, rijk, realtime en altijd beschikbaar datalandschap creëren? SAP Datasphere helpt je om de waarde in je data te ontgrendelen.

In de moderne zakelijke wereld is datagestuurde besluitvorming essentieel. Organisaties die data effectief kunnen ontsluiten en erop kunnen vertrouwen, kunnen sneller innoveren, zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en zelfs nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen. De meeste organisaties begrijpen dit inmiddels. Echter, ze gebruiken vaak talloze applicaties om verschillende bedrijfsprocessen te ondersteunen. Dit betekent dat data overal verspreid is binnen en soms zelfs buiten de organisatie, via externe databronnen.

Wat is SAP Datasphere?

SAP Datasphere biedt organisaties een eenvoudige manier om hoogwaardige data altijd en overal beschikbaar te maken. Deze dataservice, gebouwd op het SAP Business Technology Platform, fungeert als een centraal toegangs- en verwerkingspunt voor al je data en datastromen. Hiermee legt het een sterke basis voor diverse datagerelateerde activiteiten, waaronder data-integratie, datacatalogisering, semantische modellering, datawarehousing, datafederatie en datavirtualisatie. Hier zijn de belangrijkste voordelen:

Vereenvoudig een complex datalandschap

Data is verspreid over je hele organisatie, maar dat zou niet het probleem van business users moeten zijn. Met SAP Datasphere creëer je één omgeving waarin al je data samenkomt. Uit al je applicaties, zowel SAP als niet-SAP bronnen en zowel on-premise als cloud. Zo’n centraal toegangspunt maakt het makkelijk voor business users om datasets te vinden en gebruiken. Ook maakt het data governance eenvoudiger, omdat je via de Catalog al je data op één plek kan beheren. Bovendien geeft SAP Datasphere je altijd een helder beeld van de data lineage.

Altijd en snel toegang tot kwalitatieve bedrijfsdata

Data is pas waardevol wanneer het begrepen kan worden, inclusief de bijbehorende semantiek, logica en context. Deze aspecten zijn vaak onbekend bij de gemiddelde zakelijke gebruiker, maar ze zijn van essentieel belang voor een juiste interpretatie van de data. In veel gevallen besteden dataprofessionals veel tijd aan het heropbouwen van deze context na het ontsluiten van data uit applicaties. Met SAP Datasphere wordt data ontsloten met behoud van de semantiek, logica en context die al in de oorspronkelijke applicaties aanwezig zijn. Met het Analytic Model wordt de data vervolgens op een begrijpelijke manier aan zakelijke gebruikers gepresenteerd, waardoor altijd en snel toegang wordt geboden tot hoogwaardige data.

Optimale vindbaarheid van datasets

In een tijd van snelle marktveranderingen en onverwachte gebeurtenissen is snelheid essentieel. Data moet daarom direct beschikbaar zijn en eenvoudig te vinden. In de tijd die het kost om een verzoek in te dienen bij een BI-afdeling en te wachten op een reactie, kan een kans al verloren gaan. SAP Datasphere biedt een gebruiksvriendelijke manier om toegang te krijgen tot al je datasets. Hierdoor kunnen zakelijke gebruikers in alle afdelingen van je organisatie zelf de benodigde datasets vinden en deze direct gebruiken om waarde te creëren.

Eenvoudig data delen en verrijken

Om het maximale uit data te halen, wil je deze kunnen verrijken, bijvoorbeeld met externe data van partners of dataleveranciers. Denk aan benchmarkgegevens over personeelskosten, waarmee je jouw eigen kosten kunt vergelijken. Of externe data om het energieverbruik van je organisatie om te zetten naar emissiegegevens. In de Data Marketplace van SAP Datasphere vind je een uitgebreid aanbod van aanvullende datasets waarmee je je eigen data nog waardevoller kunt maken. Natuurlijk kun je hier ook zelf datasets delen.

Wil je meer te weten komen over SAP Datasphere?