Voorkomen is beter dan genezen. Maar als het toch op genezen aankomt, kun je er maar beter snel bij zijn. Dat geldt ook voor je SAP landschap. Het detecteren van bedreigingen voor je SAP applicaties was lange tijd uitdagend. De noodzakelijke technologie was duur en niet alomvattend, met beveiligingsrisico’s tot gevolg. Gelukkig is er een betaalbare oplossing op handen!

Talloze organisaties overal ter wereld vertrouwen op de software van SAP voor het beheer van hun data. SAP vormt letterlijk de ruggengraat van die bedrijven. Een beveiligingsinbreuk in deze bedrijfskritische SAP applicaties kan dus grote gevolgen hebben. Toch is het beschermen van je SAP-applicaties uitdagend. De systemen worden complexer. Bovendien ontstaan er steeds meer kruisverbanden tussen applicaties. Dat brengt risico’s met zich mee. Daarbij kun je denken bijvoorbeeld denken aan datalekken, foutieve mutaties of gijzelingen die het gevolg zijn van aanvallen van buitenaf. Maar je kunt ook denken problemen die het gevolg zijn van interne fouten of van bewust frauduleus handelen.

Veel security, compliance en risk managers zijn zich onvoldoende bewust van de beveiligingsrisico’s die hun SAP applicaties lopen. Verdachte activiteiten, zoals ongeautoriseerde wijzigingen of afwijkingen van business rules, worden niet actief gemonitord. Terwijl het van groot belang is om verdachte activiteiten zo snel mogelijk te detecteren. Daarnaast moet je in het geval van een datalek kunnen verantwoorden en aantonen welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en hoe jouw organisatie daarna heeft gehandeld.

Betaalbare SIEM-oplossing voor SAP applicaties

Security Information and Event Management-oplossingen (SIEM) waarschuwen je voor verdachte gebeurtenissen in je applicatielandschap. De SIEM-oplossing van SAP, Enterprise Threat Detection, is echter vrij kostbaar.

Gelukkig is er binnenkort een betaalbaar alternatief beschikbaar waarmee je de basis van je applicatiebeveiliging op orde brengt: Azure Sentinel. Deze Microsoft-oplossing in de cloud is als het ware de meldkamer van je IT-beveiliging. Azure Sentinel detecteert bedreigingen en waarschuwt je direct, zodat je mogelijke problemen meteen kunt aanpakken. Denk aan verdacht aanmeldgedrag, ongeautoriseerde inkopen en afwijkende transporten. Bovendien logt het systeem alles wat er in je SAP systemen gebeurt en kun je achteraf precies zien wie welke handelingen heeft uitgevoerd.

AI herkent de echte bedreigingen

Azure Sentinel maakt gebruik van Artificial Intelligence (AI) om signalen zelfstandig te interpreteren. Na verloop van tijd weet het systeem welke signalen samen een beveiligingsrisico vertegenwoordigen. Zo wordt het aantal loze alarmen geminimaliseerd en verdrink je niet in de ruis van normale transacties.

De ontwikkeling om Azure Sentinel geschikt te maken voor SAP applicaties bevindt zich in de public review fase. De verwachting is dat het platform in het derde kwartaal van 2021 openbaar beschikbaar is.

Security-specialisten Ctac bemannen je meldkamer

Ctac kan je helpen jouw SAP applicaties te beveiligen met Azure Sentinel. Onze beveiligingsspecialisten monitoren het Sentinel beveiligingsdashboard en volgen zo risicovolle situaties adequaat voor je op. We kunnen het monitoren van de applicatielaag bovendien naadloos integreren in onze overige security-dienstverlening. Zo krijg je een completer beeld van jouw security status en een veiliger SAP applicatielandschap.

Wil je weten of jouw SAP applicaties voldoende gemonitord worden? Of wil je onderzoeken of Azure Sentinel een oplossing is voor jouw Security Monitoring uitdagingen? Neem dan contact met ons op via [email protected] of bezoek onze website voor meer informatie.