In deze videoserie bespreken onze consultants diverse trends in de markt. XV Unified Commerce Platform consultants Thijs Kusters en Joppe Schenning gaan in dit interview in op slimme technieken die derving bij de zelfscankassa tegen gaan. 

Diverse retailers met zelfscankassa’s ervaren uitdagingen met betrekking tot derving

Zelfscan is haast niet meer weg te denken in het hedendaagse retail landschap, maar toch horen we steeds meer geluiden van retailers die hun beleid en visie op self-service heroverwegen. Dit heeft grotendeels te maken met een te hoog dervingspercentage, waardoor de business case niet meer rendabel is.

De vraag is; welke slimme technieken kan de retailer inzetten om juist wél rendabel te zijn op het gebied van self-service? De consument verwacht immers een frictionless check-out zónder lange wachtrijen. En dit is precies waar zelfscankassa’s aan bijdragen.

Op welke manier dragen moderne technieken bij aan een positieve self-service business case voor retailers?

Vanuit XV leveren we al een enige tijd oplossingen in de vorm van devices om slimme streekproeven uit te voeren. Hiermee vangen we een groot gedeelte van derving af, maar zeker niet alles. Door de ontwikkelingen van slimme technieken zoals AI ontstaan er voldoende mogelijkheden om een groot gedeelte van de derving te verminderen.

Zo kunnen slimme camera’s herkennen of een consument het juiste product gescand heeft. In de retail wordt het bewust foutief scannen van een ander product ook wel de ‘banana trick’ genoemd. Daarbij wordt de barcode van een goedkoper artikel op een duurder artikel geplakt, om zo de self-checkout te misleiden. In dit soort gevallen kan AI, de helpende hand bieden.

Hoe heeft XV deze nieuwe AI-technieken omarmd?

De XV self-scan kassa maakt gebruik van onze generieke anti-fraude plug-in welke direct communiceert met slimme camera’s. Op deze manier krijgt het AI-systeem input vanuit XV om te valideren of het juiste artikel al dan niet gescand is.

Deze inzet van techniek creëert kansen voor retailers om vele malen minder afhankelijk te zijn van de reguliere willekeurige steekproeven. Door de inzet van AI kan je dus direct de klant of het winkelpersoneel informeren over een gemaakte scanfout. Dit leidt tot gerichtere interventies vanuit het winkelpersoneel, minder onnodige steekproeven, lagere mate van klantirritatie en een vermindering van onnodig tijdverlies van de medewerker.

Wat tot slot goed is om te weten: de slimme camera software voldoet volledig aan de AVG-wetgeving en waarborgt daarom de privacy van de consument.

Ook de strijd aangaan tegen derving & diefstal bij de zelfscankassa?

Kom erachter hoe je verschillende slimme technieken kan inzetten om rendabel te zijn op het gebied van self-service. Voldoe aan de verwachtingen van de consument voor een frictionless check-out.

Neem contact op met Thijs