’s-Hertogenbosch, 9 april 2024 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (de “Vennootschap”) maakt bekend hetgeen tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AvA”) d.d. 9 april 2024 is besloten.

Download persbericht als PDF