De raad van commissarissen, afgekort RvC, is in Nederland het toezichthoudende orgaan van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De raad van commissarissen van Ctac N.V. bestaat uit de heer Hendriks, de heer Vernaus en mevrouw Van Elst. We stellen ze graag aan je voor.

Raad van commissarissen

De heer H.J.G. Hendriks (1950)

Nederlandse nationaliteit.

Voorzitter van de raad van commissarissen. De heer Hendriks heeft brede bestuurlijke ervaring opgedaan. Hij was o.a. CEO van Philips Benelux, voorzitter van het Philips Pensioen Fonds, bestuurslid bij VNO/NCW en FME, thans lid raad van commissarissen van Pala Groep. Tevens is de heer Hendriks betrokken bij diverse start-ups en houdt toezichthoudende posities in de culturele sector. Benoemd tot commissaris van Ctac in mei 2021.

Huidige termijn is voor vier jaar tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025.

De heer L.A.M. Vernaus (1965)

Nederlandse nationaliteit.

De heer Vernaus is werkzaam als Chief Financial Officer bij GreenV, een dochteronderneming van HAL. Hij heeft diverse bestuursfuncties (CEO/CFO/COO) gehad bij uiteenlopende grote en middelgrote vennootschappen als Bosal Group, Van Gansewinkel Group, LeasePlan en Unilever, en is voormalig commissaris en voorzitter van de auditcommissie bij het ROC Amsterdam & Flevoland geweest.

Benoemd tot commissaris van Ctac in mei 2021. Huidige termijn is voor vier jaar tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025.

Mevrouw M.E.R. van Elst (1966)

Nederlandse nationaliteit.

Mevrouw Van Elst was voorheen onder meer werkzaam als COO van ING in België en in Polen en als interim manager bij het SVn. Op dit moment vervult zij toezichthoudende en bestuursfuncties bij BNG Bank, Bank Mendes Gans, Nictiz, VSBfonds, Nederlands Hypotheken Fonds (NHF), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Voedselbank Amsterdam.

Benoemd tot commissaris van Ctac in oktober 2023. Huidige termijn is voor vier jaar tot en met de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027.

Downloads

Reglement RvC 2023

Downloaden

Profielschets RvC

Downloaden

Rooster van aftreden

Downloaden