Iedereen weet waar we het over hebben als we het hebben over de architectuur van een gebouw. Met een dataplatform ligt dat anders. Voor de een is een data architectuur een plaatje, voor de ander een heel boek. Een goede data architectuur kan een project maken of breken. Hoe ziet zo’n architectuur eruit? Hoe zet je het neer?

Laten we even terugkeren naar de analogie met de architectuur van het gebouw. Stel, je wilt een groot gebouw bouwen. Je zult dit waarschijnlijk met veel verschillende mensen bouwen. Misschien zelfs met arbeiders van verschillende onderaannemers of groepen die verschillende onderdelen afzonderlijk van elkaar bouwen. Dus hoe zorg je ervoor dat al deze mensen hetzelfde gebouw voor ogen hebben. Sluiten de verschillende onderdelen op elkaar aan? Precies, daar heb je architectuur voor nodig. Dit vormt het kader voor iedereen die de oplossing bouwt en het definieert de bouwstenen, van welke materialen ze zijn gemaakt en hoe ze met elkaar verbonden zijn.

De definitie van een (data architectuur) principe:

Architectuurprincipes zijn richtinggevende formuleringen die aangeven wat wenselijk is voor een organisatie. Een architectuurprincipe kan gezien worden als een beleidsuitspraak die uitsluitend betrekking heeft op de inrichting van het bedrijf, de processen en informatievoorziening.

Principes hebben vaak dezelfde indeling:

Statement, een korte krachtige formulering van het principe. Rationale, een beschrijving over waarom dit principe is opgesteld. Implicaties, een beschrijving van de gevolgen van dit principe voor het project. Hierbij zijn het statement en de rationale algemeen geldend, de implicaties zijn speciaal voor het project. Het opstellen van deze principes kan nog een lastige opgave zijn. Hoe formuleer je krachtige statements en zorg je dat het gehele beleid door de principes wordt afgedekt. Een bijkomende uitdaging is hoe je principes op onafhankelijk zijn van veranderingen opstelt binnen het beleid.

Door te starten met principes wordt meestal een goede stap gezet naar een gedragen datagedreven visie binnen een organisatie. Met data principes wordt de visie verder uitgewerkt en zorgen ze er anderzijds voor dat iedereen binnen het bedrijf deze visie ook kan snappen. Binnen een aantal sessies kan vaak al een goede start worden gemaakt met het formuleren van data principes. Intern is de ervaring in het formuleren van data principes vaak minder aanwezig.

Met data principes naar een gedragen datagedreven visie

Wanneer er gewerkt wordt met data principes, dan wordt het makkelijker om over data-architectuur te praten. Zorg ervoor dat het niet een principiële discussie gaat worden tussen open source versus closed source. Tegenwoordig is het juist een hybride architectuur die bedrijven verder helpt naar een meer datagedreven benadering. Het moet een integrale architectuur zijn die zowel de gestructureerde vragen als dashboards kan ondersteunen en ook nog de mogelijkheid biedt om

Lees meer over data (architectuur)