Contact

x

Data2Move

Data2Move is een recent opgericht consortium dat zich bezig houdt met de vraag hoe innovatieve technieken ingezet kunnen worden om in te spelen op een aantal grote veranderingen. Denk hierbij aan veranderingen die zich nu en in de nabije toekomst aandienen op het snijvlak van Logistiek, Big Data en Internet-of-Things. In lijn met haar kennis en expertise op het gebied van Logistiek/Supply Chain Management is Ctac een actieve partner in dit consortium. Data2Move is opgericht door de TU/e en kan rekenen op de steun van de Dutch Science Foundation (NWO).

Big Data speelt steeds meer een sleutelrol in de logistiek. We weten ook waarom logistiek kan profiteren van Big Data. Er zijn ook al diverse potentiele toepassingen benoemd. De grote vraag is hoe en wanneer je data inzet om een positief onderscheid te kunnen maken van de massa om frontrunner te zijn in de markt.

In het consortium wordt de kennis en kunde van het ecosysteem, bestaande uit wetenschappers, Logistiek dienstverleners, IT experts (waaronder Ctac & SAP Nederland) en bedrijven uit verschillende branches waaronder Retail, Wholesale en Manufacturing samengevoegd en worden theorieën in de praktijk getoetst door het behandelen van echte use cases om zo zowel praktisch als wetenschappelijk relevante resultaten voort te brengen.

Om een ​​actieve samenwerking en kennisdeling tussen alle partners te verzekeren, organiseert het consortium om de drie maanden consortiumbijeenkomsten. Naast het inhoudelijk delen en opdoen van relevante kennis biedt het consortium ook de mogelijkheid om onderling te netwerken.

Meer informatie over Data2Move

Meer informatie is te vinden op de website van Data2Move.