Contact

x
Connected Supply Chain

Uw klant verwacht een correcte levering op de afgesproken tijd. Veel processen komen samen om dit voor elkaar te krijgen. Hoe krijgt u controle over de supply chain.

De volledige supply chain onder controle

In het proces van levering kan heel veel verkeerd gaan. Tenzij u de controle neemt en alle partijen in de keten weet te verbinden en op het juiste moment aan het werk zet.

Connected Supply Chain

Op het juiste moment de juiste producten leveren en de servicebelofte aan uw klanten nakomen, vraagt om een gestroomlijnd logistiek proces. Aan de ene kant moet u in staat zijn om uw inkopers en toeleveranciers tijdig aan het werk te zetten op basis van de verwachte vraag. En aan de andere kant wilt u ook naar collega’s van sales, marketing en inkoop helderheid kunnen geven. Dat betekent dat u een uiterst betrouwbaar beeld moet hebben van alles wat er besteld is, wat er onderweg is en wat er al in uw magazijnen aanwezig is zodat u direct in kunt grijpen als er iets verkeerd dreigt te gaan.

Vraagvoorspelling en voorraadbeheer

U beschikt over geweldige kennis van uw klanten en hun aankooppatronen. En misschien beschikt u ook over vergelijkbare kennis van de klanten van uw klanten. Deze kennis kunt u gebruiken om de vraag naar uw producten te voorspellen. Zodat u lege schappen en nee-verkopen kunt voorkomen. Misschien kunt u uw eigen voorspellingen zelfs verrijken met data van andere organisaties in uw supply chain (collaborative forecasting). Door uw eigen applicaties volledig te integreren en volledige transparantie te creëren in de keten, bent u in staat om een goed beeld te schetsen van de te verwachten vraag naar uw (fluctuerende) producten.

Supply Chain Control Tower

Hoe zou u het vinden om vanuit een Control Tower naar uw hele supply chain te kijken? Een dergelijke helikopterview zorgt dat u grip krijgt op alle aspecten van uw toeleveringsketen. Omdat u alles real-time monitort, grijpt u eenvoudig in op het moment dat er iets verkeerd dreigt te gaan. Constateert u ergens een blokkade of is een product vertraagd? Dan zorgt u direct voor alternatieven. Waar nodig schakelt u assistentie in. En u informeert de klant over de vertraging.

SAP HANA

Bedrijven en organisaties verzamelen steeds meer data. Die gegevens zijn cruciaal om in te spelen op de veranderende wereld om hen heen. Analyseer uw data in realtime en reageer proactief op deze veranderingen met SAP HANA.

SAP S/4HANA

SAP S/4HANA is een intelligence ERP oplossing die specifiek voor in-memory computing ontworpen. SAP S/4HANA is de digital core die uw onderneming koppelt aan mensen, bedrijfsnetwerken, IoT, big data en nog veel meer.

Checklist: 10 vragen over Demand-Driven Warehouses

Deze checklist maakt inzichtelijk of uw bedrijf over een Demand-Driven warehouse beschikt. Beantwoord de 10 vragen en achterhaal of het distributiecentrum van uw bedrijf slim is ingericht.

Download checklist

Bereid uw processen en SAP omgeving voor op Brexit

Ctac Brexit Scan

De Brexit staat voor de deur. Zorg dat u precies weet hoe u uw systemen en processen aan moet passen wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Papierloos werken bij The Greenery met SFC

Video

The Greenery werkt vanaf de teler tot het DC van haar klanten met SAP. In een optimaal ingerichte keten stuurt ze op basis van beschikbare data nauwkeurig op leverbetrouwbaarheid en efficiency.

Mediq: van 5 DC's naar één fulfillment center

Video

Ctac heeft Mediq geholpen 5DC's samen te voegen in een nieuw fulfillment center in Bleiswijk. Een gestandaardiseerde werkwijze binnen budget en tijd onder één dak.