Contact

x
Digital Innovation Journey

Ctac’s Digital Innovation Journey helpt bedrijven om technologische innovatie met ICT tastbaar te maken en een cultuur van innovatie te creëren.

In zes stappen van idee naar innovatie

Blockchain, Artificial Intelligence, Internet of Things, Predictive Analytics, Cloud Computing… Deze technologieën maken processen, producten, diensten en businessmodellen mogelijk die jarenlang ondenkbaar leken. Innoveren op basis van deze ontwikkelingen is essentieel voor elk bedrijf dat voorop wil blijven lopen.

Technologische innovatie

Met onze Digital Innovation Journey helpen wij organisaties om op een gestructureerde manier na te denken over de mogelijkheden en de meerwaarde van nieuwe technologie. Rekening houdend met de integratie met bestaande (ERP-)processen. Dat doen we aan de hand van een bewezen succesvol proces dat uit meerdere stappen bestaat.

In eerste instantie zorgen we voor inspiratie en genereren we samen met uw team een heleboel nieuwe, frisse ideeën. Vervolgens maken we het beste idee concreet en ontwikkelen we een proof of concept. Dit hoeven geen grote, ingrijpende projecten te zijn. Sterker nog: wij geloven dat innovaties in eerste instantie het beste klein, betaalbaar en behapbaar kunnen zijn. U heeft direct zichtbaar resultaat en daarnaast ook meteen feedback voor het eventuele vervolgstappen. Slaat het idee aan? Dan pakt u door en rolt u de innovatie uit.

In zes stappen naar technologische innovatie

Ctac’s Digitale Innovatie Reis kent zes concrete stappen. Tijdens deze zes stappen profiteert u van onze ervaring met het begeleiden van innovatieve ontwerpprocessen, onze diepgaande branchekennis én onze ervaring met nieuwe technologie. Om de Digital Innovation Journey optimaal te doorlopen, kunt u in uw organisatie een innovatieteam samenstellen dat bestaat uit pakweg zes tot acht mensen. Afhankelijk van de kennis die nodig is in elke afzonderlijke fase, sluiten de juiste experts van Ctac aan om uw team verder te brengen.

  • Stap 1 - Inspire: In deze eerste fase is alles nog mogelijk. We maken een kick-start op innovatiegebied. Uw team maakt in sneltreinvaart kennis met allerlei nieuwe technologieën en hun concrete toepassing. Aan het einde van deze fase heeft het team geweldig veel ideeën en inspiratie opgedaan.
  • Stap 2 - Explore: Hoe kunnen de technologieën waarmee het team in de eerste fase kennismaakte van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie? Het team genereert een geweldige hoeveelheid ideeën en selecteert vervolgens de meest bruikbare. Aan het einde van deze stap liggen er enkele concrete, innovatieve ideeën én een idee waar u in de volgende fase mee aan de slag gaat.   
  • Stap 3 - Discover: In deze fase maken we het geselecteerde idee concreet. We verkennen het innovatiepotentieel van het idee langs drie assen. Die drie assen zijn desirability, feasibility en viability. Zitten uw collega’s, leveranciers of afnemers wel op deze oplossing te wachten? Versterkt de oplossing uw business? En is het technisch haalbaar? De meest waardevolle oplossingen bevinden zich op het snijvlak van die drie assen.
  • Stap 4 - Design: Samen met het innovatieteam ontwerpen we de oplossing. Met behulp van een praktische aanpak tijdens een design thinking workshop bepalen we stapsgewijs hoe de oplossing eruit komt te zien. Aan het einde van deze fase is helder wat er gebouwd moet worden.
  • Stap 5 - Deliver: Op basis van alle input uit de vorige fases zorgen de experts van Ctac voor de applicatieontwikkeling en een volledig werkend protoype van de oplossing die u op beperkte schaal kunt testen.
  • Stap 6 - Solution Adoption: Tot slot helpen wij u met de uiteindelijke realisatie van het eindproduct inclusief een gedegen uitrol van de nieuwe oplossing in uw organisatie. Daarbij kijken we vooral niet alleen naar de tools, maar zeker ook naar de processen en de mensen. Aan het einde van deze fase is de innovatie succesvol omarmd door uw organisatie, waarna het een standaard onderdeel van uw bedrijfsvoering kan worden.

Maatwerk mogelijk
Heeft u in eerste instantie alleen behoefte aan het ontwikkelen van een pakkend idee? Of wilt u een Proof of Concept ontwikkelen op basis van bestaande ideeën? Ook dan helpen wij u graag verder. Afhankelijk van uw wensen stellen wij een Digital Innovation Journey op maat voor u samen. Neem contact met ons op om uw reis in gang te zetten.

Ctac iPaaS

Het cloudlandschap is geëxplodeerd. Alles beweegt naar de cloud: van kleine oplossingen die één taak ondersteunen tot grote en integrale ERP-systemen. Maar hoe zorgt u dat al die systemen met elkaar praten en probleemloos data uitwisselen?

Mendix

Wilt u snel applicaties ontwikkelen, integreren en aanpassen aan veranderende processen? Mendix, een geavanceerd application Platform as a Service (aPaaS), brengt het binnen handbereik. Bouw een innovatieve applicatie binnen enkele weken.

Design Thinking: aan de slag met de ultieme Customer Journey

Blog - 2 juli 2019, Frank Koppen, 5 min leestijd

Wil je als bedrijf relevant zijn voor consumenten, dan moet je redeneren vanuit de behoefte van de klant. Hoe kan Design Thinking bijdragen aan het realiseren van de ultieme Customer Journey?

Ctac en SAP ontwikkelen samen innovatieve oplossing

Video

In het SAP Mobile Innovation Lab ontwikkelde Ctac en SAP een innovatieve oplossing op basis van data analyses, predictive analytics en clustering om het assortiment van Audax te optimaliseren.

Twopager Digital Innovation Journey

Twopager

De Digital Innovation Journey van Ctac helpt bedrijven om een cultuur van innovatie te creëren. Ontdek hoe u in zes overzichtelijke stappen een vernieuwing bedenkt, ontwikkelt en uitrolt.