Route365 Cooker Sessie

Maak in 4 uur een vliegende start met Office 365 en Microsoft 365
Meer informatie
Stel je vraag aan een van onze experts

E-mails, meetings, intranet en databases. Uw mensen worden overladen met kanalen en informatie. Digitalisering moet het werk van uw mensen efficiënter en eenvoudiger maken, maar vaak is juist het tegenovergestelde het resultaat. Hoe zorg je nou voor één moderne werkplek waar alle bedrijfsapplicaties moeiteloos samenkomen? De Route365 Cooker Sessie is hét startschot voor een doeltreffende manier van veilig en slim werken met Office 365 en Microsoft 365.

In de Route365 Cooker Sessie ontdek je samen met Ctac hoe uw organisatie beter kan samenwerken met behulp van Office 365 en Microsoft 365. De sessie geeft je een duidelijk beeld van de mogelijkheden van het complete Microsoft-pakket en wat uw organisatie precies nodig heeft om efficiënter te werken. Na twee delen van twee uur ligt er een concrete backlog met te nemen stappen of een strategisch advies waarmee je aan de slag kunt, inclusief bijbehorende kosten. Daarmee is deze Cooker Sessie uw eerste stap naar stijgende productiviteit en dalende kosten.

Voor wie is de Route365 Cooker Sessie geschikt?

De organisatie wilt beter samenwerken, maar je hebt moeite met bepalen wat daarvoor nodig is en welke technologieën je daarbij kunnen helpen. Het kan zijn dat je al een tijdje werkt met verschillende oplossingen van Office 365 of zelfs van Microsoft 365, maar ze nog niet optimaal gebruikt. Of je bent van plan om het pakket te gebruiken, maar je weet nog niet goed wat er allemaal mogelijk is. Deze Cooker Sessie helpt uw organisatie verder. Deelnemers: afspiegeling van de organisatie In de Cooker Sessie maak je concrete keuzes over de manier van werken van de gehele organisatie. Het is daarom zeer belangrijk dat de deelnemers aan de sessie sleutelfiguren uit de organisatie zijn, met voldoende kennis van het bedrijf én de processen. Je bepaalt zelf wie de deelnemers zijn. Samen met deze deelnemers inventariseren we de pijnpunten en bespreken we de mogelijkheden.

“De Route365 Cooker Sessie is onderdeel van Route365, de totaalaanpak van Ctac om Office 365 en Microsoft 365 succesvol in te zetten. In 4 uur kom je tot een concrete backlog of een strategisch advies, om op een efficiënte manier samen te werken.”

De opzet van de Route365 Cooker Sessie

De Route365 Cooker Sessie is opgedeeld in twee delen van ieder twee uur.

Deel 1: Inleven en begrijpen – 2 uur
De deelnemers vertellen waar de organisatie nu staat, wat de visie op samenwerken is en wat de must haves zijn. Is uw organisatie werkzaam in verschillende landen? Of bestaan er afwijkende werksituaties? Vervolgens demonstreert Ctac alle mogelijkheden van Office 365 en Microsoft 365 metaansprekende voorbeelden. Tot slot, vindt er een controlemoment plaats: hebben we elkaar goed begrepen? Alleen dan kunnen we productief verder naar deel twee.

Deel 2: Bedenken en beslissen – 2 uur
Tijd om tot werkbare situaties te komen. We omschrijven samen verschillende businessscenario’s die het aanpakken waard zijn en welke oplossingen daarbij kunnen helpen. Het opstellen van de businessscenario’s kan op twee manieren: plenair of verdeeld in groepen die elk een apart scenario opstellen. In het laatste geval wordt iedere groep bijgestaan door een Ctac-consultant. Welke manier de voorkeur heeft, hangt af van wat het best bij de betreffende case past. We stemmen dit van tevoren samen af.

Resultaat: Concrete backlog of strategisch advies
Ctac verwerkt alle bevindingen uit de Cooker Sessie in een backlog en/of strategisch advies. In een backlog worden de must haves en nice to haves bepaald. We koppelen daar de mogelijkheden van Office 365 en/of Microsoft 365 én de realisatiekosten aan. Een strategisch advies gaat meer in op de visie: hoe kom je van de huidige situatie naar de gewenste situatie? Van plan van aanpak tot adoptie in de organisatie.

Voordelen van Route365 Cooker Sessie

  • Meer kennis over de mogelijkheden van Office 365 en Microsoft 365.
  • Duidelijk inzicht in welke vormen van samenwerking belangrijk zijn voor uw organisatie.
  • Groter draagvlak en enthousiasme binnen uw organisatie dankzij actieve deelname aan de sessie.
  • Concreet stappenplan en kostenoverzicht dankzij een backlog.
  • Helder advies: van te doorlopen proces tot roadmap en adoptie.
  • Meer rendement uit uw investering.

Heb je interesse of wil je meer weten over de Route365 Cooker Sessie? Neem dan contact met ons op.

MIS GEEN ENKELE CTAC UPDATE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief