Corporate Governance

Bij goede corporate governance gaat het in essentie om een efficiënt toezicht op het bestuur (de ‘checks’) en om een evenwichtige verdeling van invloed tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de ‘balances’). De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving van de Corporate Governance Code. Zij leggen hierover – sinds 2004 – verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Altijd op de hoogte van de laatste trends binnen de IT

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.