Contact

x
Master Data Management

Met master data management beschikt u over een gedegen en betrouwbaar datafundament voor uw bedrijfsvoering.

Correcte en nauwkeurige data

De hoeveelheid data die organisaties produceren, neemt hand over hand toe. Om al die data nuttig te kunnen inzetten, moeten uw stamdata correct en nauwkeurig zijn. Pas dan kunt u vertrouwen op de betrouwbaarheid van de informatie over alle applicaties heen.

Master data management (MDM)-oplossingen

Data bewegen steeds sneller en in steeds grotere hoeveelheden doorheen de organisatie. Daardoor wordt steeds duidelijker dat die gegevens correct, compleet, up-to-date en eenduidig moeten zijn. Realtime werken vraagt namelijk om 'first-time right'-informatie. Binnen een organisatie waar meerdere systemen gekoppeld zijn, kan foutieve stamdata zich razendsnel verspreiden en op allerlei plaatsen voor ongewenste gevolgen zorgen. Wanneer gegevens niet betrouwbaar blijken, gaan gebruikers de oplossingen niet meer gebruiken en terugvallen op hun eigen spreadsheets en methodieken. Het vertrouwen in geautomatiseerde systemen komt te voet en gaat te paard.

MDM-oplossingen voorkomen verspilling

In de praktijk blijkt dat een van de grootste verspillingen van data terug te voeren is op het niet-hebben van een gedegen en betrouwbaar datafundament. Hiermee bedoelen we dat over de meest relevante gegevens bekend is hoe die mogen worden geïnterpreteerd, welke definities zijn gebruikt en vooral wie de eigenaar is van die gegevens. Een van de manieren om structuur aan te brengen, is het inzetten van master data management (MDM). Master data management is een business-georiënteerde aanpak voor het beheren van de gegevens uit de kern van uw bedrijfsprocessen en de relaties daartussen.

Een aanpak voor correcte stamdata

Master data management biedt een gestructureerde, holistische aanpak om te zorgen voor betrouwbare, correcte stamdata. Het realiseren van zo’n correct en betrouwbaar datafundament is een proces dat eigenlijk nooit stopt.
 
Bedrijven die aan de slag gaan met MDM beperken zich vaak tot het aanwijzen van data-eigenaars en de aanschaf van een handige tool. Maar MDM is meer dan alleen het laden en wijzigen van data. MDM zorgt ervoor dat de data bijdragen aan een foutloze procesuitvoering en betekenisvolle rapportages. Daardoor biedt MDM veel toegevoegde waarde voor uw organisatie.

De vier MDM-componenten

Elke succesvolle MDM-oplossing heeft vier componenten die naadloos in elkaar passen: datakwaliteit, governance, processen en systemen.
 

  • Datakwaliteit: Welke data heeft u en wat is de (gewenste) kwaliteit van die informatie? Welke informatie heeft u nodig om te kunnen sturen?
  • Governance: Wie mag welke informatie op welk moment invoeren of aanpassen? Wie is verantwoordelijk voor welke gegevens? Wie controleert de juistheid van gegevens?
  • Processen: Hoe komen nieuwe gegevens in uw systemen, op welk moment worden die gegevens aangepast en hoe wordt verouderde of foute informatie verwijderd? Hoe snel worden gegevens ververst?
  • Systemen: Hoe staat het met uw technische infrastructuur? Waar worden gegevens opgeslagen en door welke applicaties worden gegevens toegevoegd, opgehaald, verwerkt, gebruikt en gewijzigd?

Ctac heeft diepgaande expertise op het gebied van MDM binnen uiteenlopende branches. Wij helpen u stapsgewijs bij het creëren van een gedegen, betrouwbaar datafundament. Dat doen we in de eerste plaats door met u mee te denken op het gebied van datakwaliteit, governance, processen en systemen.

Winshuttle

Met Winshuttle transformeert u de werkwijze van uw organisatie. Dankzij krachtige workflow-enabled processen en automatisering kunnen alledaagse SAP-gebruikers op ultieme wijze datakwaliteit garanderen, projecten stroomlijnen en processen continu verbeteren.

Master Data Management

Zorg voor kloppende en betrouwbare stamdata. Met Master Data Management realiseert u een gedegen en betrouwbaar datafundament voor uw bedrijfsvoering.

Meer doen met Data Analytics? Zorg dat je deze 4 zaken op orde hebt

Blog - July 17 2019, Nico Buwalda, 4 min leestijd

Data Analytics zijn voor organisaties onmisbaar om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en processen te optimaliseren. Daarom is het natuurlijk belangrijk dat je de juiste analytics-oplossing kiest.

Je Klant verwacht één versie van de waarheid - Take Control

Video

Heb jij een eenduidig klantbeeld en de volledige controle over je voorraad en de supply chain? Dat vereist Business en IT alignment. En een centraal platform, waar je alles realtime kunt analyseren.

Je klant verrassen met de kracht van data

Infographic

lanten verwachten veel. Maak van uw klanten fans door in te spelen op hun wensen. Wat zijn valkuilen en waarmee scoort u een voltreffer? Deze infographic helpt u op weg.