Contact

x
Bedrijfsvastgoed

Stel het beheer van uw gebouwenportefeuille op punt

Als u het maximum uit uw gebouwen en alle bijbehorende faciliteiten wilt halen, is een professionele bedrijfsvastgoedbenadering een must. U moet ook voortdurend aandacht besteden aan een deskundig gebouwenbeheer.

Bedrijfsvastgoed

Als u het maximum uit uw gebouwen en alle bijbehorende faciliteiten wilt halen, is een professionele bedrijfsvastgoedbenadering een must. U moet ook voortdurend aandacht besteden aan een deskundig gebouwenbeheer. De boodschap is dat u uw vastgoedwerkomgeving voortdurend moet aanpassen, want de uitdagingen van morgen zijn anders dan die van vandaag.

Uw uitdagingen

U vermijdt constructie- en ontwerpfouten bij de bouw, het onderhoud of de renovatie van uw gebouw. Technieken zoals 3D-bouwwerkinformatiemodellen (BIM) zijn een betrouwbare hulp voor de werking van uw gebouw gedurende de hele levenscyclus.

Als u koopt of verkoopt op basis van een leasecontract, is een overzicht van alle gebouwkenmerken onontbeerlijk. En u moet gedetailleerde afspraken maken over de verantwoordelijkheden, de leasebedragen en het onderhoud van uw eigendom.

U zult te maken krijgen met fusies en overnames. Een organisatorische verandering heeft vaak grote gevolgen: het bedrijf kan zijn gebouwen verbouwen of naar een andere locatie verhuizen. Een nieuwe indeling van het bestaande vloeroppervlak biedt de perfecte oplossing. Misschien komt er zelfs nog wat ruimte vrij, die u vervolgens aan een externe partij kunt verhuren. Het is geen sinecure om een dergelijke operatie in de juiste richting te sturen. De voorwaarden voor het succes ervan zijn de beschikbaarheid van de juiste informatie en een duidelijk overzicht van de kosten en opbrengsten.

Uw belangrijkste doel is het rendement op de werkomgeving van uw gebouw maximaliseren. Op die manier slaat u twee vliegen in één klap: u maakt optimaal gebruik van de werkruimte en u zorgt ervoor dat de medewerkers goed presteren.

Onze oplossingen

Ctac neemt het beheer van uw gebouwenportefeuille onder de loep en biedt u ondersteuning:

  • De kosten voor het gebruik van de ruimte worden doorberekend aan uw bedrijfsafdelingen.
  • U krijgt begeleiding bij nieuwe trends, zoals ruimtebeheer op basis van fte's in plaats van gebruikte oppervlakte.
  • U krijgt hulp bij het onderhoud van slimme gebouwen en de transformatie van IoT-informatie in gebruiksklare onderhoudsgegevens.
  • Er wordt een gedetailleerde kostenverdeling gegeven.
  • Er wordt gezorgd voor het beheer van de vergaderzalen en de benodigde technologie.
  • Al uw gebouwinformatie wordt geanalyseerd met dashboards. Zo kunnen we bijvoorbeeld de verkoop-, verhuur- en locatiegegevens van een handelspand combineren om een complete analyse te bieden.