Contact

x
Service & Field Service Management

Om uw klant persoonlijk te kunnen benaderen, moet u uw klant goed kennen. Ctac zorgt ervoor dat u op het juiste moment over relevante klantinformatie beschikt. Zo creëert u één klantbeleving voor al uw servicekanalen.

Grip op uw service

Hoe zorgt u voor een eenduidige klantervaring? Of uw klant zich nu in uw webshop bevindt, contact opneemt met de klantenservice, of een monteur op bezoek krijgt. Het is belangrijk dat het beeld dat uw klant van uw bedrijf krijgt altijd eenduidig is over kanalen. Dat begint met de juiste klantinformatie. Hoe doet u dat?

CRM oplossingen voor service

Een centraal klantbeeld

Heeft u geen duidelijk beeld van de historie en actuele situatie van uw klanten? Een gebrekkig overzicht van de beschikbaarheid van uw medewerkers? Of wilt u een betere afstemming tussen uw binnen- en buitendienst? Daarvoor moet u allereerst beschikken over de juiste informatie.
 
Bij veel organisaties wordt klantinformatie decentraal vastgelegd in applicaties die niet met elkaar geïntegreerd zijn. Daardoor voeren medewerkers data dubbel in, blijkt de monitoring en opvolging van klantproblemen moeilijk en moeten collega’s samenwerken op basis van afwijkende informatie. Dat kan efficiënter.
 
Het is zaak te zorgen dat uw organisatie beschikt over actuele, relevante klantinformatie die inzichtelijk is voor al uw medewerkers. Daarmee kunt u proactief, persoonlijk en adequaat communiceren met uw klant. Zorg voor een beter inzicht in de servicehistorie bij uw klant. Weet wat de beschikbaarheid is van uw buitendienst en uw resources. Zo kunt u een goede probleemanalyse en een betrouwbare planning maken. U verhelpt klantproblemen snel en doeltreffend, en u verhoogt de klanttevredenheid.

Ctac gaat verder waar SAP Cloud eindigt

Waar SAP Cloud ophoudt, gaat Ctac verder. We ondersteunen uw gehele serviceproces, van klantidentificatie en ticketregistratie, tot de planning en uitvoering van service, en de facturatie en afsluiting van tickets. We zorgen dat u gebruik kunt maken van een mobiele app en een naadloze integratie met uw ERP.

SAP Service Cloud

Bent u klaar voor het volgende niveau op het gebied van Customer & Field Services? Met SAP Service Cloud kunt u uw servicescenario’s verbeteren van uw klantenservice en buitendienst. En creëert u een complete service-ervaring.

SAP CX Field Service Management

Bent u op zoek naar een platform waarmee u uw volledige serviceoperatie kunt ondersteunen? Het Field Service Managementplatform voorziet uw binnen- en buitendienst van digitale hulpmiddelen voor al hun activiteiten.

Whitepaper: Verrassen in de klantinteractie

Het hoe en waarom van Customer Engagement in Retail, Wholesale en Manufacturing.

Download Whitepaper