Contact

x

Optimale samenwerking

Betere ketensamenwerking. Meer doen met minder middelen. Het zijn twee belangrijke doelstellingen voor woningcorporaties. Een digitale werkplek maakt het mogelijk grote stappen te zetten op beide vlakken.

Nieuwe manieren van samenwerking

Samenwerken is van oudsher ingebakken in het DNA van de woningcorporatie. Krimpende budgetten maken dat corporaties op zoek gaan naar manieren om samenwerking verder te verbeteren, zowel intern als in de keten.

Slim werken met een digitale werkplek

De hoeveelheid informatie bij woningcorporaties neemt snel toe. Daardoor zijn medewerkers veel tijd kwijt met het zoeken naar documenten, het delen van informatie en het updaten van dossiers. Dat draagt niet altijd bij aan de wendbaarheid en klantgerichtheid van woningcorporaties. Een wendbare en klantgerichte organisatie begint bij de medewerkers. Zij moeten eenvoudig en snel hun werk kunnen doen en altijd toegang hebben tot actuele informatie. Ook slim samenwerken met ketenpartners als leveranciers, gemeenten en aannemers is van belang.

Werk klantgericht met een digitale werkplek

Een digitale werkplek zorgt daarvoor. Zo’n werkplek brengt informatie van verschillende applicaties en systemen samen op één platform. Ingebouwde online samenwerkingstools maken het mogelijk om efficiënt te vergaderen, en met meerdere collega’s en partners tegelijkertijd aan hetzelfde project te werken. Gebruikers hebben onafhankelijk van tijd, locatie of device toegang tot alle relevante informatie en toepassingen. Zo ontstaat niet alleen een werkomgeving die medewerkers ondersteunt bij al hun dagelijkse bezigheden, maar is het ook een ideale tool voor optimale dienstverlening aan huurders.

Altijd actueel en in context

Een digitale werkplek is meer dan een simpele optelsom van handige tools voor documentcreatie, informatiebeheer en samenwerken. De kracht van een digitale werkplek zit hem juist in verbinding. Het brengt allerlei losse applicaties samen, die naadloos op elkaar inhaken en elkaar aanvullen. Zodat informatie altijd actueel en contextueel is. Wij hebben diepgaande ervaring op het snijvlak van woningcorporaties en business productivity. Wij helpen u stapsgewijs om de samenwerking tussen medewerkers en partners te stroomlijnen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Integraal applicatiemanagement

U wilt uw klanten voortdurend verrassen door hun verwachtingen waar mogelijk te overtreffen. Dat betekent dat u moet kunnen bouwen op systemen die naadloos aansluiten bij uw persoonlijke wensen.

Fit4Woco

Effectieve bedrijfsvoering en een gebruiksvriendelijk systeem zijn de basis voor optimale dienstverlening. Hiervoor heeft elke woningcorporatie eigen wensen en eisen. Fit4Woco is een modulaire ERP-systeem oplossing die hier naadloos op aansluit.

Testimonial SchipVast

“Voorheen werd ons woningbeheer handmatig gedaan. We zochten naar een oplossing die een groot deel van de processen automatiseert en meegroeit met de woningvoorraad van het bedrijf. De oplossing en dienstverlening van Ctac sloot precies aan bij onze wensen.”

Bekijk testimonial

Scoren bij huurders? Digitaliseer je dienstverlening!

Blog - 28 januari 2019, René Dietzenbacher, 4 min leestijd

In de Aedes benchmark 2018 zijn de resultaten duidelijk over het onderdeel “huurdersoordeel”. Maar het afgelopen jaar is er bij met name de grotere corporaties een lichte achteruitgang te zien.

Fit4Woco - Voor wie van zijn huurders houdt

Video

De populatie van woningcorporaties verandert. Huurders zijn diverser dan ooit. Ze verwachten bovendien veel service van hun corporatie en ze zijn steeds digitaal vaardiger.

CorporatieGids LIVE

Event - 16 april 2019 | Van der Valk Hotel Vianen

Ctac verzorgt op de CorporatieGids LIVE dag een 45 minuten durende presentatie over Fit4Woco met als onderwerp ‘Direct en in één keer geregeld met Fit4Woco!’