Privacy Statement

Ctac is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Dit is het geval wanneer u gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Ctac. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mailadres, opgegeven interesses of adresgegevens.

Alle aan Ctac verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Ctac aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiƫle autoriteiten wordt verlangd. Ctac streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van Ctac achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Daarnaast worden bij online sollicitaties gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, c.v.-gegevens en andere gegevens die voor Ctac relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Ctac. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Cookies
Ctac gebruikt ‘anonieme first party ‘cookies’. Deze cookies laten onze server zien dat een bepaalde pagina is bezocht of dat een pagina meerdere malen is bekeken door dezelfde bezoeker (herhaalbezoek). Deze anonieme cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, IP-adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Ctac gebruikt de cookies om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen voor anonieme statistieken zodat wij de website van Ctac - anoniem en als totaalcijfer - kunnen evalueren en verbeteren.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser).

Ctac en andere websites
Op de site van Ctac treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Ctac kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Ctac behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst.
 

    Deze website maakt gebruik van first party cookies waarmee uitsluitend geanonimiseerde gegevens worden verzameld over het gebruik van de website. Ctac maakt hiermee gebruik van de bijdrage die first party analytische cookies kunnen leveren zoals anonieme statistieken en verbetert hiermee het gebruiksgemak van haar website. Ctac deelt deze gegevens niet met derden.