Contact

x

Raad voor Rechtsbijstand brengt IT-infrastructuur onder bij Ctac

’s-Hertogenbosch, 12 juni 2018 – Ctac gaat de IT-infrastructuur en de virtuele werkplekken van de Raad voor Rechtsbijstand (Raad) verzorgen. De Business & Cloud Integrator won de openbare Europese aanbesteding die hiervoor werd uitgeschreven vanwege het aflopen van het lopende contract. Ctac zal onder andere zorg dragen voor eindgebruikersondersteuning, Mobile Device Management (MDM), Desktop-as-a-Service (DaaS) en Platform-as-a-Service (PaaS), en fungeert daarbij als Single Point of Contact voor de IT-partners van de Raad.

De Raad is verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand in Nederland en de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De organisatie was onder andere op zoek naar een IT-partner die proactief meedenkt over het belangrijke onderwerp: een meer ketengerichte samenwerking.

Hans Gerritsen, algemeen directeur van de Raad: “Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een nauwere samenwerking met de vreemdelingenketen of andere justitiële onderdelen. Dit heeft tot gevolg dat de verschillende IT-structuren in de toekomst beter op elkaar aangesloten moeten worden. Ctac heeft laten zien dat het uitgebreide ervaring heeft met deze zogenaamde ketenbenadering. Het weet hiermee om te gaan, biedt begeleiding en kan deze benadering samenbrengen in een governance-model. Bovendien biedt Ctac de kennis en ervaring binnen onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die we zoeken.”

Werkzaamheden
Ctac zal de Raad onder andere ondersteunen met diensten als Platform-as-a-Service vanuit de private Ctac-cloud, Desktop-as-a-Service voor werkplekinrichting op basis van het thin client-principe, LAN-management, technisch applicatiebeheer, Mobile Device Management, end-to-end-ketenmonitoring, Security Information & Event Management (SIEM) en een eerstelijns-servicedesk.

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac: “De Raad koos daarnaast voor Ctac vanwege de mogelijkheid tot meedenken in de keten en het op termijn opstellen van een eXperience Level Agreement (XLA) waarin we de ervaring van eindgebruikers vertalen naar een cijfer voor de IT. Wij zijn dan ook verheugd dat wij door de eerdere goede samenwerking en de daarbij opgedane kennis de Raad de juiste aanbieding hebben kunnen doen. Ctac staat volledig achter de kernwaarde van de Raad: de burger centraal. We kijken dan ook uit naar een succesvolle, inspirerende samenwerking.”