Certificeringen

ISO 27001 Informatiebeveiliging 

Ctac is ISO-gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001). Omdat de techniek zich voortdurend ontwikkelt, moeten de ISO-normen meeveranderen. Deze kwaliteitsprocessen zijn bij Ctac zo goed ingeregeld, dat Ctac helemaal is voor de normen die volgend jaar van kracht worden. ISO 27001 focust zich op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data, mensen en middelen. Omdat wij al deze zaken hoog in het vaandel dragen, wordt hier enorm veel zorg aan besteed binnen Ctac. Dat varieert van nauwkeurige procesbeschrijvingen en de inzet van cryptografie tot duidelijk belegde verantwoordelijkheden. Bekijk het certificaat dat wij hebben ontvangen van QMS International.

Wilt u meer weten over ISO 27001 of wilt u ook profiteren van onze kennis op het gebied van ISO-certificeringen en kwaliteitsbeheer? Neem dan contact op met Gertjan Hermes

 

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

Ctac B.V. is ISO 9001 gecertificeerd. De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement- systeem van een organisatie en geeft aan of een organisatie voldoet aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. ISO9001 is tevens zeggen wat je doet, doen wat je zegt en het vervolgens ook bewijzen. Dat is nu precies waar Ctac voor staat. Bekijk het certificaat dat wij hebben ontvangen van QMS International.


ISAE 3402-rapportage

Ctac is door E&Y ISAE 3402 geauditeerd en heeft deze type 2 audit met een prima rapport doorstaan. ISAE 3402 is een wereldwijd erkende standaard voor uitbesteding. Uniek is dat E&Y Ctac zowel voor type I als type II certificeert. Type I staat voor het bestaan van deze rapportages, type II voor een effectieve werking voor een langere periode (minimaal zes maanden). Bekijk het certificaat
 

Verklaring van SNA registratie

Gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) onder andere dat hun (personeels-)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Kortom, de bij de SNA geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden. Bekijk de certificering hier

Bekijk hier tevens de verschillende partnerships en certificeringen die Ctac heeft verworven.

    Deze website maakt gebruik van first party cookies waarmee uitsluitend geanonimiseerde gegevens worden verzameld over het gebruik van de website. Ctac maakt hiermee gebruik van de bijdrage die first party analytische cookies kunnen leveren zoals anonieme statistieken en verbetert hiermee het gebruiksgemak van haar website. Ctac deelt deze gegevens niet met derden.