Contact

x

DDMRP: In vijf stappen sneller produceren met aanzienlijk kleinere voorraden

11 maart 2019, Manufacturing, 4 min leestijd

Voorspelt u de vraag naar producten om inkoop, voorraad, productie en levering optimaal af te stemmen? In deze blog vertel ik u waarom u zich beter kunt richten op de werkelijke vraag naar producten. En hoe u zo snel mogelijk inspeelt op de klantvraag, zónder gigantische voorraden te houden.

Niemand weet precies wat de toekomst brengt. Toch proberen veel bedrijven te voorspellen wat ze te wachten staat. Op basis van forecasting bepalen ze hoeveel materialen en producten ze nodig hebben om te voldoen aan de vraag van klanten. Toch blijft het nattevingerwerk. Neemt de vraag naar een product plots toe en heeft een bedrijf geen of weinig voorraad, dan leidt dit tot ontevreden klanten omdat er niet op tijd geleverd wordt. Kiest datzelfde bedrijf ervoor om dat negatieve scenario voor te blijven door producten op voorraad te houden, dan lopen de kosten direct op.
 
Wat is het nut van voorspellen als het geld en klanten kost? Dat is simpel. Veel bedrijven stellen dat de levertijden van hun producten veel te lang worden als ze moeten wachten met produceren tot klanten een bestelling doen. Dat is in mijn ogen onterecht want er is een alternatief. Ik wil u graag voorstellen aan Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP).

Balans tussen klant en voorraad

Met de DDMRP-methodiek richten bedrijven zich op de werkelijke vraag van klanten. De methodiek dwingt bedrijven om een goede balans te zoeken tussen de klantvraag en hun voorraad. Welke materialen zijn nodig voor productie en wat zijn de levertijden van materialen? Onderdelen die snel geleverd worden, hoeven ze niet op voorraad te houden. Voor materialen met een langere levertijd creëren ze wél voorraad, oftewel een ‘buffer’. Die buffer wordt vervolgens steeds verder aangescherpt op basis van de daadwerkelijke vraag die het bedrijf ziet in de markt.

DDMRP met lampenkappen

Ik geef een voorbeeld. Een bedrijf produceert en levert lampenkappen. Om het product te maken, moeten ze materialen inkopen. Omdat het onzeker is hoeveel lampenkappen ze gaan verkopen, is het ook onduidelijk hoeveel materialen ze nodig hebben. Daarom probeerde het bedrijf voorheen te voorspellen hoeveel kappen ze moesten produceren. Maar in werkelijkheid bestelden klanten standaard meer of juist minder lampenkappen. Dus kocht het bedrijf bijna altijd te veel of te weinig materialen in.
 
Nu de fabrikant overgestapt is op DDMRP, wacht het bedrijf met produceren tot er daadwerkelijk vraag is naar een product. Voor de productie van een lampenkap is vilt, hout en bevestigingsmateriaal nodig. Bevestigingsmaterialen en hout zijn simpel te krijgen, dus daarvoor is een minimale voorraad toereikend. Vilt is echter een schaars product en heeft een langere levertijd. Daarom is vilt een product waar het bedrijf wél een strategische buffer voor aanlegt. Dankzij DDMRP verkortte het bedrijf de levertijd aanzienlijk, door ervoor te zorgen dat alle benodigde kritische materialen (bijna) direct aanwezig zijn voor productie. Dat kon voorheen ook met grote voorraden, maar dat was inefficiënt en drukte op de marges. Bovendien stegen de marges omdat de voorraadkosten met 14 procent daalden.
bEKIJK OOK DE WEBINAR RECORDING: DDMRP – Sneller produceren met kleinere voorraden 

Hoe pakt u DDMRP aan?

Bedrijven die kiezen voor DDMRP, maken een bewuste keuze om hun proces van inkoop, voorraad, productie en levering totaal anders in te richten. Dat is een flinke stap. Maar hoe pakt u dat aan? We geven u de handvatten om dit proces van begin tot eind te stroomlijnen.

  1. Het is belangrijk om goed te bepalen wat het implementeren van de methodiek uw organisatie kost en oplevert. Welke resultaten kan uw bedrijf boeken met DDMRP? Stel daarom eerst uw business case vast.

  2. Wanneer de business case past bij uw bedrijf, is het verstandig om alle stakeholders te betrekken en te trainen. Wat houdt DDMRP in? En hoe passen we het toe? Zo creëert u draagvlak en spitst u de aanpak volledig toe op de organisatie.

  3. Na het trainen van de stakeholders definieert u de strategische voorraden voor kritische artikelen. Welke onderdelen koopt u in en welke houdt u op voorraad? Hierbij kijkt u naar de levertijd van het artikel en of het onderdeel kritisch is in het productieproces. Vervolgens legt u heldere afspraken en parameters vast in een model om de buffers te monitoren.

  4. Vervolgens test u het model met een simulatie. Daar waar nodig stelt u het bij op basis van de uitkomsten. Tot slot brengt u de oplossing live. Dan begint ook het finetunen van de buffers en het evalueren van de omgeving. Zo blijft u de methodiek voortdurend verbeteren op basis van ervaringen.

Het gebruik van de juiste oplossing is essentieel om u te ondersteunen in iedere stap van de methodiek. SAP biedt met S/4HANA een oplossing – gecertificeerd door het DDMRP Institute – die u helpt bij het vastleggen van strategische buffers en het testen en optimaliseren van het model. Door de combinatie van de nieuwste technologie en de bewezen succesvolle methodiek wordt het mogelijk om de juiste balans te vinden tussen de vraag van de klant en uw voorraad. En daarmee verandert u voorgoed de strategie van uw organisatie.