Contact

x

Fit4Woco voor een intelligente woningcorporatie

18 december 2018, Woningcorporaties & Vastgoed, 3 min leestijd

Bedrijven gaan data steeds intelligenter gebruiken om hun processen te verbeteren, in te spelen op de veranderende vragen uit de markt, kosten te verlagen en hun medewerkers op de juiste manier te benaderen. Die technologieën zijn nu ook beschikbaar voor woningcorporaties. Daarmee gaat de digitale transformatie van de corporatiesector naar de volgende fase. Ctac ondersteunt die transformatie met Fit4Woco, bedrijfssoftware voor de intelligente corporatie.

Nieuwe technologieën en de digitale transformatie, maar ook bijvoorbeeld politiek en economie spelen een rol in de veranderende wereld van woningcorporaties. De (lokale) overheid stelt (nieuwe) eisen aan corporaties. Steeds meer producten en diensten komen tot stand door samenwerkende organisaties. Technologieën die we privé al geruime tijd gebruiken vinden nu hun weg naar het bedrijfsleven. Het zijn stuk voor stuk veranderingen waarop corporaties moeten blijven reageren. Tegelijkertijd wordt van hen verwacht dat ze excelleren in hun dienstverlening naar de huurders en ketenpartners. Meegaan met nieuwe ontwikkelingen én excellent blijven presteren is alleen mogelijk door de inzet van nieuwe innovatieve technologieën waardoor een intelligente corporatie ontstaat.
Webinar: Fit4Woco, zo werkt het!

Data is van onschatbare waarde

Het effect van bijna alle technologische ontwikkelingen is een explosie van data. Dat hoeft geen nadeel te zijn. Als je de data kunt vertrouwen, schetst deze een reëel beeld van de waarheid. Als de juiste gegevens op het juiste moment en op de juiste manier aanwezig zijn, kunnen ze van onschatbare waarde zijn.

Data alleen is echter niet voldoende. Je wilt inzichten krijgen die je kan omzetten in acties. Dat vraagt om een platform waarmee je snel functionaliteit kunt bieden. Intern, maar ook aan huurders, (keten)partners en stakeholders. Een platform dat de mogelijkheden van het core ERP-systeem uitbreidt met de nieuwe mogelijkheden op het gebied van Internet of Things, blockchain, voorspellende analyses, machine learning, artificial intelligence, integratie en security. Een platform dat de strategie van de corporatie volgt, niet andersom.

Intelligentie zit in mensen én systemen

Bij Ctac helpen wij organisaties al meer dan 25 jaar om hun ambities waar te maken door zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Dat doen we door de inzet van slimme technologieën en oplossingen. Terugkijkend op die 25 jaar, zien we een belangrijke verandering. Vroeger zat data in de systemen en intelligentie voornamelijk in de mensen. Tegenwoordig zit de intelligentie niet meer alleen in de mensen, maar ook in de systemen. Door technologische innovaties als machine learning is zelfs standaard software inmiddels zelflerend en in staat tot het verwerken van veel complexere taken dan vroeger.

Die intelligente slagkracht willen wij ook voor woningcorporaties beschikbaar maken. Daarom ontwikkelden wij specifiek voor de Nederlandse woningcorporaties Fit4Woco. Deze oplossing wordt als een dienst aangeboden. Fit4Woco heeft een digitaal platform, een intelligente suite en tal van intelligente technologieën aan boord. Alles wat je nodig hebt voor de corporatie van de toekomst, wat wij de intelligente corporatie noemen.

Wat maakt Fit4Woco zo bijzonder? Ik geef graag een paar voorbeelden.

Makkelijker beslissen

Het digitale ‘in-memory’ platform van Fit4Woco verbindt data, werkstromen en processen met elkaar. Hierdoor is altijd de juiste data beschikbaar voor real-time inzicht. Deze inzichten vormen het fundament onder betere en snellere beslissingen. Ook anticiperen op ontwikkelingen wordt veel makkelijker.

Een enkel systeem voor álle processen

De intelligente suite ondersteunt bedrijfsprocessen voor de dagelijkse operatie. Omdat al die processen door één systeem ondersteund worden, sluiten ze naadloos op elkaar aan. Processen werken met elkaar samen en praten met elkaar. Denk bijvoorbeeld de volledige integratie van alle (bouw)ontwikkelingen met de financiële administratie. Dankzij de inzet van machine learning kunnen allerlei repeterende taken eenvoudig geautomatiseerd worden. Het resultaat is een veel efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

Intelligente dagelijkse processen

Fit4Woco past nieuwe, intelligente technologieën toe binnen dagelijkse businessprocessen. Denk bijvoorbeeld aan het matchen van facturen door de inzet van AI of het optimaliseren van (preventief) onderhoud met behulp van sensoren. Ook de rol van Controlling kan anders worden ingericht omdat deze steeds meer geïntegreerd kan worden met Financiën.

Ctac biedt met Fit4Woco een state-of-the-art, innovatieve, toekomstbestendige, modulair opgebouwde en zeer gebruikersvriendelijke ERP-oplossing voor de wendbare, intelligente corporaties. Meer weten? Ga naar www.ctac.nl/Fit4Woco.