Contact

x

Kunnen wij het maken? Ja dat kan!

4 oktober 2018, Manufacturing, 3 min leestijd

In mijn vorige blog zei ik het al: ik pas liever voor de ‘u vraagt, wij draaien’ projecten. Ik vind ze niet meer van deze tijd. Een ERP-systeem implementeren en na oplevering de deur achter me dichttrekken: ik geloof er niet in. In die verouderde manier van werken zit een grote denkfout. ERP-systemen implementeer je niet projectmatig. De ERP-systemen van nu zijn zo ingericht, dat ze je helpen voortdurend te vernieuwen en te verbeteren. En welke ondernemer ziet het verbeteren van zijn business nu als project?
Bekijk onze aanpak

De kwaliteitscirkel van Deming bij ERP-implementaties

Ik geloof sterk in de werking van het kwaliteitsmodel van Deming: Plan – Do – Check – Act. Stel doelen, voer ze uit, controleer of ze worden behaald en stuur bij waar nodig. En ik denk dat het met de eerste twee fases bij de meeste ERP-implementaties wel goed gaat. Het systeem wordt geïmplementeerd, afspraken worden nagekomen, handen geschud en leverancier en klant gaan tevreden uit elkaar. Maar dan. Wie controleert of de gestelde doelen ook echt worden behaald? En wie stuurt bij als dit niet gebeurt, of als nieuwe doelstellingen duidelijk worden?

Volgens mij ligt hier een – adviserende – rol voor de leverancier. Noem het nazorg. Ik durf zelfs verder te gaan: als leverancier moeten we ons óók richten op voorzorg.

ERP systeem implementeren volgens het model van Ctac

Bij Ctac doen we dat volgens een eigen model, dat uit vier stappen bestaat:

  1. Strategie: wat zijn de lange termijn doelen en visie van de organisatie

  2. Processen: hoe ziet de gewenste nieuwe werkwijze eruit, na implementatie dus

  3. Architectuur: welk systeem is er nodig voor die toekomstige processen

  4. Organisatie: is de organisatie in staat het project te draaien, hoe krijgen we de organisatie mee in de verandering

Ondernemers die deze stappen serieus doorlopen vóór de eigenlijke implementatie, ervaren direct het nut ervan: de stip op de horizon is voor iedereen duidelijk. Dit vergemakkelijkt het proces van implementatie. Er komen minder verrassingen uit de hoge hoed en daar waar nog keuzes gemaakt moeten worden, versnellen de gestelde doelen dit beslisproces.

Vaak stopt het project na de implementatie. Terwijl dan pas de eigenlijke waarde creatie volgt. Worden de doelstellingen gerealiseerd? Hoe haal je het maximale uit het systeem, hoe blijf je verbeteren? Voor mij ligt de toegevoegde waarde van mijn werk erin hierover mee te denken, mijn klanten te blijven adviseren. Het maakt de cirkel van Deming weer rond. Wat maar weer bewijst dat een ERP-implementatie niet als project moet worden gezien: het is niet eindig.

Kunnen we het maken?
De maakindustrie worstelt met name met de snelheid waarmee zij zich moet aanpassen aan veranderingen. Ontwikkelingen binnen de technologie maar ook steeds hogere (gepersonaliseerde) eisen van klanten vragen om een snel reactievermogen. Dat reactietempo aanpassen is een goed voorbeeld van een strategisch doel (1). Met het juiste ERP-systeem kan een productiebedrijf haar voorspellend vermogen vergroten. Dit vraagt om processen (2) waarmee men sneller kan inspelen op die veranderingen, maar waarmee men ook kan anticiperen. Machine learning bijvoorbeeld is onmisbaar voor een slimme fabriek. Dan komt de architectuur (3). Welk systeem ondersteunt die toekomstige processen? En ten slotte kijken we naar de organisatie (4): is deze in staat om te veranderen? Wat heeft het bedrijf hiervoor nodig?

… Ja, dat kan!
SAP S/4HANA Cloud voor de maakindustrie gaat uit van best practices én van blijvend verbeteren. Elk kwartaal komen er nieuwe functionaliteiten bij, waarmee een productiebedrijf nóg beter inzicht krijgt in zijn processen en knelpunten kan signaleren, voordat die zich manifesteren. Real time inzicht en ruimte om te innoveren dus. En daarmee houd je niet alleen de veranderingen in de markt bij, maar ook je innovatieve concurrenten. Misschien blijf je ze zelfs voor. Want ja, dat kan.