Contact

x

Van ondergeschoven kindje naar volwassen kerel

18 januari 2018, Retail, Wholesale, Manufacturing, 4 min leestijd

Als we kijken naar de supply chain familie dan is transport als laatste schakel toch wel de benjamin. Moet er worden nagedacht over strategie of innovatie? Dan zijn het vaak de broers en zussen die eerder in lijn komen die het oppakken. Maar nu een snelle en flexibele levering essentieel is voor de servicebeleving, is het hoog tijd om transport naar voren te schuiven. In dit blog vertel ik hoe dat er in een ideale situatie uit zou zien.

In de vorige blog vertelde Johan Looijmans over de overstap van een supply-driven naar een demand-driven value chain. In zo’n demand-driven value chain heeft de hele logistieke keten hetzelfde doel voor ogen; tegemoetkomen aan de eisen van de klant. En die eisen hebben steeds vaker te maken met de levering: (online) bestellingen moeten op maat worden geleverd, op een tijd en locatie naar wens, tegen zo laag mogelijke kosten.

Organisaties die klanten écht centraal willen zetten, moeten transport dus een centralere rol geven. Want het is deze schakel in de supply chain waar de servicebeleving gemaakt of gebroken wordt. Hoe zou een organisatie eruitzien waarin transport geen benjamin meer is, maar een volwassen kerel die iedereen binnen de familie het beste uit zichzelf laat halen? Wat voor gevolgen heeft dat voor bijvoorbeeld operations, finance en inkoop? Ik laat je graag het verschil zien tussen een supply chain zonder en een supply chain mét een grote rol voor transport. 

Operations

Zonder. It is out of our hands now. Op het moment dat goederen de organisatie verlaten – op weg naar de klant – vertroebelt het inzicht in de supply chain. Het ontbreekt operations daardoor aan een eenduidig beeld van wáár in het distributienetwerk de producten zich bevinden. Dat leidt tot vervelende situaties, bijvoorbeeld dat klanten opbellen met de mededeling dat hun producten niet zijn geleverd terwijl operations daar geen weet van heeft.

Mét. Als alle goederenstromen centraal geregistreerd worden en de status van zendingen continu wordt geüpdatet in het systeem, heeft operations een tool in handen om overzicht te houden. Ook is het is dan mogelijk om het distributienetwerk actief aan te sturen en zelf klanten in te lichten over mogelijke vertragingen. Wel zo transparant.

Finance

Zonder. Transport is in beweging. Daardoor zijn er vaak onvoorziene kosten, zoals wachttijden, gesloten deuren of dat een vervoerder een ander gewicht meet dan jij waardoor de zending in een andere prijscategorie terechtkomt. Dat maakt het moeilijk voor finance om grip te krijgen op de transportkosten.

Mét. Als transport een prominentere rol heeft, kan de familieband met finance weer worden aangehaald. Dan ontstaat er een compleet en realtime inzicht in goederenstromen. Alles wordt geregistreerd: wat er wordt vervoerd, waar de vracht is, hoeveel het weegt, welke zendingen niet goed aankomen, wie de facturerende partij is en wat de verwachte kosten zijn. Finance weet precies welke impact transport heeft op de financiële huishouding. En na het bewijs van aflevering, worden de facturen per regel en voor elke toeslag vergeleken met de vooraf berekende kosten. Correcte facturen worden automatisch verwerkt en de afdeling hoeft zich alleen te buigen over de afwijkingen. Wel zo prettig.

Inkoop

Zonder. Contracten en prijsafspraken leven binnen de transport vooral op ‘papier’. En de registratie van de benodigde kengetallen ligt vaak bij de vervoerspartijen zelf. Daardoor is het voor inkoop moeilijk om de vervoerspartijen goed te managen. Het resultaat: de focus ligt vooral op het beheren van de huidige contractafspraken in plaats van in plaats van dat inkoop inspeelt op wat klanten willen.

Het is de wens van inkoop om operations te ondersteunen met meerdere vervoerspartijen, zodat zij bij elke specifieke order een passende vervoerder kunnen kiezen. Maar de ogenschijnlijk hogere werkdruk die dat met zich meebrengt (tenders draaien, meerdere contracten afsluiten en onderhouden) weerhoudt de afdeling ervan om dat écht werkelijkheid te maken. 

Mét. Om transport verder te professionaliseren, is het belangrijk dat alle zendingen centraal worden geregistreerd. En dat zorgt voor meer efficiëntie voor inkoop. Alle nodige (historische) data is dan aanwezig om het inkoopproces te standaardiseren, vervoerders eenvoudig met elkaar te vergelijken en een goede tender te draaien. Dan is het zelfs mogelijk per zending automatisch de meest geschikte vervoerder te selecteren. Wel zo efficiënt.

Meer weten?

Transport is lang een ondergeschoven kindje geweest. Tijd om daar verandering in te brengen! Want als organisaties transport écht verbinden met de andere schakels in de supply chain, zal dat leiden tot meer samenhang en inzicht. Daardoor kunnen er grote stappen worden gemaakt om de klant centraal te stellen en efficiënter te werken. 

Wil jij ook de stap zetten naar een demand-driven supply chain? En inzicht krijgen in welke voordelen dat oplevert voor welke afdelingen? 

Bekijk het webinar: 'Transport in de demand-driven value chain’