Contact

x

Wat nou SMART industry?

23 november 2016, 3 min leestijd

Te weinig bedrijven in de industrie hebben real-time inzicht. Maakt dit deze bedrijven dan helemaal stuurloos? Nee, natuurlijk niet. Er wordt op heel veel plekken informatie verzameld en vertaald naar stuurinformatie. Zo blijkt uit ons onderzoek naar de digitale transformatie dat 14% wel real-time inzicht heeft. Maar of we al kunnen spreken van Smart Industry bij de meerderheid van de bedrijven? Nee, zover is het nog niet. Kortom, er is werk aan de winkel!

Smart Industry klinkt op zichzelf erg interessant, ja misschien zelfs wel hip. Maar wat maakt Industry nu Smart? Smart Industry draait wat mij betreft om onder andere integratie. Integratie van databronnen van zowel intern als extern. En dan doel ik natuurlijk niet op een “Excel-koppeling” maar een real-time integratie via bijvoorbeeld een integratieplatform als het HANA-Cloudplatform of Dell-Boomi. Uit dit soort integratieplatformen haal je data om relevante(!), real-time stuurinformatie te creëren.
In het verlengde hiervan vind ik SMART zoals velen van ons dat ooit tijdens onze opleiding hebben geleerd, ook wel erg passend:

 • Specifiek

 • Meetbaar

 • Acceptabel

 • Realistisch

 • Tijdsgebonden

De SMART methode is een goede manier om voor een onderzoek een hoofdvraag aan te scherpen. Maar ook in het bepalen van doelstellingen kan het van pas komen. In de blog “Van dagdroom naar resultaat in 3 stappen” verwijs ik er ook naar: “Zonder dromen geen doel en zonder doel geen resultaat”. Om een doelstelling te bereiken dient deze aan alle SMART-elementen te voldoen. Zo simpel is het eigenlijk. Of toch niet?

Deze zomer organiseerde SAP een Digital Transformation Bootcamp voor haar partners. Twee dagen vol met nieuwe technologie en kansen voor organisaties om deze technologie in hun voordeel te kunnen gebruiken. Tijdens deze bootcamp heb ik een filmpje opgenomen over real-time inzicht. De focus ligt hierbij op een belangrijke eerste stap: integratie van systemen binnen de muren van de eigen organisatie: 

 Stiekem ben ik best een beetje trots op het filmpje. Ik had namelijk maar 1 take om het op te nemen... Ik ben alleen het allerbelangrijkste vergeten te vertellen, namelijk concrete voorbeelden van wat het oplevert! 

Gelukkig kan ik het hier nog geven. Zo heeft onze klant Carlise enige tijd geleden Ctac’s eigen shopfloor oplossing, VRS, geïmplementeerd. Het levert real-time inzicht op en ze zijn in staat hiermee 1,5 FTE te besparen. Die business case was snel gemaakt. Daarnaast levert informatie vastleggen aan de bron de mogelijkheid om de gegevens te vertalen in KPI’s, waar vervolgens mooie dashboards van kunnen worden gemaakt, zoals deze: 

Kortom, informatie vastleggen aan de bron stelt je in staat om SMART te worden:

 • Specifiek: specifiek gekozen KPI’s aansluitend op de doelstelling

 • Meetbaar : processtappen worden in kaart gebracht en gemeten

 • Acceptabel : is de gemeten voortgang acceptabel ten opzichte van de doelstelling?

 • Realistisch : inzicht in de voortgang bepaalt of de doelstelling nog steeds
  haalbaar is

 • Tijdsgebonden : toont hoeveel tijd is er nog om de doelstelling te behalen

Kortom, SMART Industry draait om integratie en inzicht. Want u weet het: meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Dus kom op Nederland, laten we onze maakindustrie de meest vooruitlopende SMART Industry van de wereld maken! En ik sta te trappelen om hieraan een bijdrage te kunnen leveren :-)

Data slim inzetten om je slimste fabriek mee te nemen in de vierde industriële revolutie besprak Michiel eerder in zijn blog "Van dagdroom naar resultaat in drie stappen".