Contact

x

Van dagdroom naar resultaat in drie stappen

22 september 2016, 3 min leestijd

Vanuit onze gesprekken met de industrie in Nederland, valt ons op dat ruim 70% van de bedrijven niet in staat is om gebruik te maken van de reeds beschikbare data. Terwijl de ontwikkelingen rondom Industry 4.0, of Smart Industry, juist draaien om horizontale en verticale integratie. Een gemiste kans als je het ons vraagt, zeker als je bedenkt dat in onze ogen real-time inzicht de belangrijkste pilaar van de Slimste Fabriek is!

Stel je nu eens voor hoe het zou zijn als jouw werkgerelateerde vraagstukken vlekkeloos verlopen doordat je precies weet waar je aan toe bent. Droom eens even met ons mee…

Voor Operations

  • Levertijd is korter dan de klant verwacht

  • Yield is 100%

  • Time to Market is sneller dan jouw klant aan kan

Voor Finance

  • Debiteurenlijst: € 0,00

  • Waar zal ik nu eens in investeren?

  • Gerealiseerd vs. budget = 150% vs. 100%

Voor IT

  • Aantal openstaande RFC’s: 0

  • Business vraagt ons om advies

  • Welke innovatie zullen we nu eens op gaan pakken

Dit klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar zonder dromen geen doel en zonder doel geen resultaat. Om resultaat te boeken hebben wij ervaren dat je als organisatie in topconditie moet zijn. Wat is die topconditie dan? De definitie van topconditie wordt in het woordenboek als volgt omschreven:

“De topconditie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: ['topkɔndi(t)si] zeer goede conditie (1) of toestand Voorbeelden: “in topconditie zijn en winnen”

Een organisatie in topconditie zorgt voor continuïteit. Op korte en lange termijn .
Dit bereiken organisaties door hun scherpe doelstellingen en de voortgang daarvan inzichtelijk te maken. Want hoe kun je bijsturen als je niet weet wat er gebeurd?

De grote vraag blijft: Hoe breng je je organisatie dan in deze topconditie en maak je je dromen waar? Door slim gebruik te maken van data natuurlijk! Met bronnen uit alle lagen van de organisatie, zowel intern als extern, want alleen dán ben je in staat om betere beslissingen te nemen.

Stapsgewijs

Om data te vertalen naar informatie , wordt veelal Business Intelligence (BI) inzet. Het is alleen wel zonde om veel geld in een mooi ogend dashboard te steken dat uiteindelijk niet wordt gedragen of dat verkeerde en onbetrouwbare informatie bevat. Je BI-budget optimaal benutten kan volgens ons in 3 eenvoudige stappen.

Stap 1 - De start
"Gezamenlijk aan de start"

Het succesvol inzetten van een BI-oplossing begint bij het bepalen van een gezamenlijk vertrekpunt. Een MIMO-scan (Maturity Information Management Organization) helpt de organisatie inzicht te geven in haar BI-volwassenheid. Zo kan er in een vroeg stadium worden gewerkt aan het creëren van draagvlak en samenwerking tussen IT en de Business.

Stap 2 - De race
"Het bepalen van de juiste route"

Als we weten waar we heen willen, zullen we de route er naartoe moeten bepalen. Wat is echt relevant en welke inzichten zullen bijdragen aan het sneller kunnen nemen van een beslissing? Hiervoor kan de volgende formule het beste worden gehanteerd:

Waarde van informatie = Relevantie / Consumptietijd

Om dit inzichtelijk te maken helpt de IRM-methode (Information Requirements Mapping). Gezamenlijk met key-users binnen de organisatie wordt per functioneel domein/procesgebied een IRM opgesteld waarin de belangrijkste meetwaarden en specificaties worden vastgesteld.

Stap 3 - De finish
"The winner takes it all"

We weten waar we naartoe willen en hoe we daar gaan komen. Nu moeten we ervoor zorgen dat een succesvol overzicht gaat leiden tot een (blijvende) winnende positie in de markt. Met een passende dataset gaan we per meetwaarde een visualisatie vaststellen. Daarnaast wordt tijdens de realisatiefase aandacht besteed aan het ontwerp van de rapportages en het uiteindelijke dashboard.

Ter afsluiting een quote van Loesje waar wij het volledig mee eens zijn: “Soms heb je van die dromen die je wakker houden, tot je ze uitvoert”. En zo is het maar net.