Contact

x

Smart industry begint bij gewoon een rapport!

3 februari 2016, 3 min leestijd

Productiebedrijven zitten in een transitie naar een Smart Industry, (De focus van de Smart Industry is mede gericht op het inrichten van efficiëntere processen en logistiek, op maat produceren voor doelgroepen en inspelen op de wensen van steeds mondiger klanten. Voor behoud en verbetering van de concurrentiepositie is flexibiliteit van de onderneming een must. Dit kan alleen als in de organisatie inzicht in de performance en voorraden beschikbaar is. Want wat blijkt; een aantal gewoon goede rapporteren ontbreekt nog te vaak!

Lean en Six Sigma

Veel hebben bedrijven afgelopen tijd geïnvesteerd in een BI-platform. De focus was veelal gericht op het realiseren van inzicht in financiële performance en sales. In een aantal gevallen  ook nog inkoop en ondersteunende processen zoals HR, waarbij bijvoorbeeld het meten van ziekteverzuim een prominente KPI is. Productie is zelden meegenomen in de scope van deze datawarehouse-projecten.

Waarom? De rapportages van de zojuist genoemde domeinen worden gekoppeld aan ERP-systemen, maar de koppeling met een Manufacturing Execution System (MES) is zelden gerealiseerd. De productieorders uit het ERP kunnen nog wel worden gerapporteerd, maar de additionele inzichten die vanuit MES moet komen, ontbreken hierbij.
Een andere reden is de focus op Lean/Six Sigma binnen het productieproces. De tooling, die wordt gebruikt voor analyse van alle grote dataverzamelingen op basis van metingen in het productieproces, wijkt af van de standaard BI-tooling. Een Six Sigma Black Belt gaat aan de slag met meer statistische software.

Kortom: het ontbreekt aan goede rapportages waarop men gegronde besluiten kan nemen.

Smart Industry

Hoe dan nu verder? De branche spreekt aldus van de groei naar een Smart Industry; gebruik maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan worden geproduceerd.

Het klinkt veelbelovend. Echter, het zijn  juist de flexibiliteit en het maatwerk die de grote uitdagingen vormen in de productie. De andere twee, namelijk de efficiency en de controle op kwaliteit, zijn via Lean en Six Sigma onder controle te krijgen, al is de onderlinge relatie met de andere aandachtsgebieden evident. De grote stressfactor lijkt toch vooral te liggen in de variatie en hoge frequentie hiervan, waardoor het plannen in de productie bijna een academische exercitie wordt. Juist dan is inzicht van wezenlijk belang om daarbij ook niet uit het oog te verliezen dat de machines optimaal worden benut: Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Transparantie

Het inzicht is bovendien niet alleen van belang voor de productiemanager zelf. Net als dat de patiënt ‘meedoktert’ met de huisarts of medisch specialist, vraagt de consument ook aan productiebedrijven om meer informatie. Meer transparantie is nu nog mogelijk een concurrentievoordeel, straks is het gewoon een basisvereiste in de competitie op de markt. “Is mijn bestelling al gereed?”, “Wanneer wordt de bestelling verzonden?”, “Hoe duurzaam is mijn aankoop geproduceerd?” Het zijn zomaar voorbeelden die nu wellicht al herkenbaar klinken.

Gewoon een rapport!

Het is duidelijk dat de productiebedrijven een uitdagende periode staat te wachten waarbij adoptie van innovatie het concurrentievoordeel kan (en moet) vergroten. Het is dan prettig vanuit een stabiele basis te opereren en in elk geval inzicht te hebben in de huidige performance! Zo kan ook gerichter innovatie worden toegepast om bottlenecks te reduceren. Toch maar beginnen bij de basis dan… zorgen dat gewoon een rapport beschikbaar is! Immers, meten = weten.