Contact

x
Trendrapport: uitdagingen producerend Nederland 2020

Trendrapport: uitdagingen producerend Nederland 2020

Is producerend Nederland voorbereid op het volgende decennium? In het voorjaar van 2019 heeft Ctac samen met SAP onderzoek laten uitvoeren onder productiebedrijven in Nederland om te achterhalen hoe producerend Nederland is voorbereid op uitdagingen als glocalisering, toenemende vraag naar maatwerk en vergrijzing.

In meer dan 50 gesprekken met vooraanstaande managers uit de maakindustrie is stilgestaan bij de steeds veeleisender wordende klant en de impact daarvan op uw bedrijfsprocessen. Het gaat steeds meer om het vroegtijdig herkennen van klantwensen en hoe je de processen hierop afstemt. Korte lijnen met klanten ‘dwingen’ bovendien versnelde productinnovatie af. En veel meer dan voorheen bepaalt de eindklant hoe en volgens welke specificaties bedrijven moeten produceren en leveren. Dit betekent nogal wat.

Leer van collega managers

Het trendrapport ‘De uitdagingen van producerend Nederland’ laat u zien hoe omgegaan wordt met de geschetste uitdagingen en geeft u direct handvatten hoe u met uw organisatie, processen en systemen zich kunt voorbereiden op het volgende decennium.