Je klant
verwacht
dat je hem
continu verrast

Klanten verwachten meer vandaag de dag. Meer aanbiedingen toegespitst op hun persoon, met een hogere relevantie en consistent over alle kanalen heen.

Internet of Things, 24/7 online en big data. De digitale revolutie heeft de wereld op zijn kop gezet. Zeker de wijze waarop je als organisatie klanten vindt, voor je wint en aan je bindt. De klant bepaalt! 

Hoe kan je als organisatie, of je nu retailer, wholesaler of producent bent, klantverwachtingen overtreffen en de concurrentie aftroeven? Customer Engagement speelt daarin een belangrijke rol.

Customer Engagement is meer dan klantinteractie alleen. Het is in de eerste plaats het wekken van interesse. Hoe zorg je dat toekomstige klanten geïnteresseerd raken en blijven in jouw producten en diensten?

In de tweede plaats is Customer Engagement het centraal stellen van de klant. Hoe kan je klanten het gevoel geven dat het allemaal om hen draait?

Het antwoord: blijf ze continu verrassen!